Doelstellingen

Sinds de oprichting zijn de doelstellingen gegroeid, maar de belangrijkste zijn als volgt.

  • Het verlagen en indien mogelijk voorkomen van schooluitval bij allochtone kinderen;
  • De participatie en integratie van jongeren in de Nederlandse samenleving te bevorderen ;

De bovenstaande doelstellingen willen we bereiken door gerichte projecten uit te voeren.