Werkwijze

Oranjehorizon heeft een uniek karakter vanwege het feit dat op enkele uitzonderingen na, alle werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht.

Begeleiding van jongeren

Ten behoeve van de begeleiding van jongeren zijn er binnen Oranjehorizon vier begeleiders en een hoofdverantwoordelijke actief. Deze begeleiders ondersteunen/helpen jongeren zowel bij hun school als bij eventuele privé problemen.
Naast de normale bezetting van vrijwilligers, worden de jongeren ook van tijd tot tijd ondersteund door vrijwilligers die zelf met een opleiding bezig zijn of reeds een opleiding hebben afgerond. Deze vrijwilligers hebben vaak een HBO of Universitaire opleiding en vervullen een ‘role model’ voor onze jongeren.