CultuurClash

 

Doel van het project:

Door jaarlijks een tweedaags festival te organiseren duurzame contacten in de wijk realiseren.

Aanpak, werkzaamheden, fasering
Het doel van dit project is dat mensen in de wijken van het stadsdeel Leidsche Rijn te Utrecht elkaar opzoeken en duurzaam ontmoeten. Dit moet worden bewerkstelligd door jaarlijks een tweedaags festival te organiseren, het Cultuur Clash Festival. Het festival moet aanleiding zijn voor de totstandkoming en het uitbouwen van duurzame lokale sociale netwerken en samenwerkingsinitiatieven tussen de betrokken groepen onderling, en lokale instellingen en de gemeente. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt bestaat uit mensen van verschillende etnische achtergronden. Naast het evenement zal er periodiek thema avonden georganiseerd worden waar actuele en de wijk aangaande onderwerpen belicht zullen worden met als doel de wijkbewoners deel te laten nemen aan het festival.

 

Begindatum: 01-02-2008

Einddatum: 31-01-2010