Partners

Oranje Horizon werkt samen met de volgende partijen.

– Wijkbureau Noordoost
– Alle middelbare scholen van Utrecht (onze leerlingen die naar school gaan)
– Cumulus Welzijn
– Wijkraad Noordoost
– Wijkbureau Leidscherijn
– Jongeren Centrum Ulu
– Vrijwilligerscentrale (Utrecht en Leidsche Rijn)
– Sportvereniging Utrecht Turkiyemspor
– Gemeente Utrecht
– Doenja Dienstverlening
– Cultuur 19
– Redondo Lounge
РMORL (Marokkaanse Ouderraad Leidsche Rijn)
– Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
– SVB
– GGD
– Staal Adviesgroep

Fondsen:

– Oranjefonds
– K.F.Hein Fonds
– Stichting Niet voor Jezelf
– Stichting R.C. Maagdenhuis
– Ruimte voor Contact (Ministerie Vrom)
– Stichting Hulp na Onderzoek
– Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe