Cito Training 26 & 27 Januari – 2 & 3 Februari

Als gevolg van zeer positieve resultaten van afgelopen jaren, zal er vanaf september elke zondag weer CITO training plaatsvinden voor groep 7 en 8 leerlingen van de basisschool.

Tijdens deze training worden de leerlingen individueel begeleidt bij het maken en oefenen van de CITO toets. De volgende onderwerpen worden dan ook uitvoerig besproken:

  • Begrijpend lezen
  • Taal oefeningen
  • Rekenen
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Wereldoriëntatie
  • En nog veel meer…